Przejdź do treści

Niestety nie można wyświetlić obrazu. Spróbuj odświeżyć stronę.Barbara Kożusznik jest profesorem psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr (ICRK)
w Uniwersytecie Śląskim.

Główne zainteresowania skupiają się na badaniu i doskonaleniu zespołów pracowniczych, wpływie społecznym w organizacji i badaniu kompetencji pracowniczych.

Barbara Kożusznik opublikowała ponad 200 prac naukowych – artykułów, rozdziałów i książek.
Na stronie znajdują się  informacje o prowadzonych projektach badawczych
i międzynarodowej współpracy badawczej i organizacyjnej.


Curriculum vitae